Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Donderdag 13 april was ik uitgenodigd door Marjolein Hins van QSearch voor deelname aan een SDG café bij de Haagse Hoge School in DenHaag.

HaagseHogeSchool  

SDG staat voor "Sustainable Development Goals". De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Wat zijn deze doelen? Hoe zijn ze opgesteld? En wat doet Nederland met de doelen? Over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen lees je meer op de website van SDG Nederland. Ook is eer een facebookpagina SDG Nederland Community.

zeventien doelen sdg

Tijdens het SDG Café, naar waar het schijnt al verschillende Cafés in de lande te zijn georganiseerd, ging het met name over Sustainable Attitudes for Sustainable Development. Ik was gevraagd om vanuit mijn ervaring met het wijkinitiatief De Blauwe Wijk Economie, dat is geinspireerd door The Blue Economy, van Gunther Pauli, deel te nemen aan de dialoog.

‘Transforming our world’ is de missie van de SDG's. Hoe pak je dit in de praktijk aan? Hoe zorg je dat de SDG’s niet enkel het doel worden, echter vooral ook een middel voor duurzame verbindingen tussen organisaties, bedrijven, netwerken en individuen om te komen tot een duurzame, gezamenlijke aanpak. Hierover gingen we met elkaar in gesprek.

sdgcafé 17

Marjolein Hins en Katinka Bos gaven een presentatie op gebied van integrale ontwikkeling, engagement en samenwerking en internationalisering. Hoe gaan we in de praktijk delen, leren en ervaren waar duurzaam samen werken over gaat en wat het vraagt van ons? Erick Wuestman, voorzitter St. Circulaire Economie, bracht een concrete casus in over een circulaire aanbestedingsmethodiek. Deze methodiek wordt nu toegepast rondom de aanbesteding van de renovatie straten en riool van de wijk De Parken in Apeldoorn.

Vervolgens mocht ik, geheel onverwachts, een pitch geven over het wijkinitiatief De Blauwe Wijk Economie en het Buurt Groen Bedrijf. Maar ja.....in twee minuten tijd een pitch geven over zoiets complex is geen sinecure. Toch gelukt om een inspirerend verhaal te vertellen, gezien de reacties uit de zaal.

Belangrijke boodschap aan de aanwezigen was vooral de combinatie met drijfveren, waarden en talent van de inwoners en de deelname aan de duurzaamheids initiatieven in de wijk. Circulaire economie en sociale inclusie kan niet zonder elkaar. De training van Team3.0 heeft een aantal inwoners geholpen om in hun kracht te komen. Talent dat de inwoner in de wijk benut om zijn/haar eigen werk te creëeren, werk te vinden of deel te nemen aan één van de wijkinitiatieven. Sociale duurzaamheid.

De Blauwe Wijk Economie hanteert een integrale aanpak en gaat over lokale economie, ecologie maar ook sociale activering. Alle stakeholders zijn in het wijkinitiatief betrokken. Hierbij gaat het niet alleen over de triple helix maar over de quadruple helix. Inwoners, Overheid, Ondernemers en Onderwijs. Het lonkend perspectief over de toekomstgerichte wijk is het uitgangspunt om de leefwereld en systeemwereld dichter bij elkaar te brengen. 

 Logo Team3.0

 


 

 

Naar het overzicht

aanmelden blog

Er zijn nog geen berichten.

Er zijn nog geen berichten.