Het teamresultaat stagneert. En nu?

Het Teamresultaat Stagneert.

Heb je als manager een team samengesteld met professionals en met de benodigde kennis, toch valt het resultaat na verloop van tijd vies tegen. Waar ligt dat dan aan? Hoe krijg ik het team weer in de flow?

Is er geen vertrouwen dan zijn de teamleden ook niet bereid om met elkaar in gesprek te gaan op het moment dat er iets mis gaat of omdat afspraken niet worden nagekomen. Er ontstaat angst om in conflict te gaan. Er is een gebrek aan onderlinge betrokkenheid. Teamleden nemen niet meer hun verantwoordelijkheid. Er is geen aandacht meer voor het resultaat.

Teamleden willen worden geaccepteerd en gewaardeerd. Daarvoor is een omgeving nodig waarbinnen teamleden elkaar kunnen vertrouwen en elkaar mogen aanspreken op gedrag. Is dit niet aanwezig dan wordt er alleen maar gepraat over het werk waarin ze elkaar vinden. Lekker veilig maar dat leidt niet tot het beoogde resultaat.

Ga daarom, voordat het team aan het werk gaat aan de opdracht, eerst met het team in gesprek over wat ieders persoonlijke kwaliteiten zijn, wat hun drijfveren en persoonlijke waarden zijn, wat hun talent is. Zodat ze van elkaar weten wat ze belangrijk vinden en wat hem of haar juist irriteert. Waar je een teamlid juist wel of niet voor moet vragen. Manage verwachtingen. Werk aan de teamwaarden.

Dit voorkomt frustratie en bevordert een duurzame team ontwikkeling waarin de teamleden samen werken aan een lonkend perspectief. Succes verzekerd!

Naar het overzicht

aanmelden blog

Er zijn nog geen berichten.

Er zijn nog geen berichten.