Op Eigen Kracht

Blijmakers

Wat is het toch mooi als je mensen iets kunt aanreiken waardoor ze stappen kunnen zetten naar een gelukkiger leven. Ook al is het in eerste instantie maar een kleine stap voorwaarts. Je ziet het verschil. Dat lukt misschien niet direct en er gaat soms behoorlijk wat water door de Rijn voordat mensen beginnen te stralen. Inderdaad "te stralen". Samen zoeken naar  wat zij nu écht leuk vinden, waar kracht en talent zit, waar zij blij van worden. Toegegeven daarmee is een droombaan misschien nog ver weg. En toch kan je mensen zien stralen als ze vertellen wat ze in hun vrije tijd doen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een kinderdagopvang. "Ik ben blij en gelukkig als ik de kinderen kan helpen, kan blij maken, dat ze kunnen spelen”. Een echte "blijmaker" dus. 
Een gave? Een talent? Jazeker, met de juiste drijfveren en intrinsiek gemotiveerd. Maar voor "Blijmakers" bestaan er geen vacatures. Tenminste niet dat ik weet. Als competentie heb ik “blijmaker” ook nog niet eerder gezien. Maar als werkgever is het toch fantastisch als je mag beschikken over zulke schitterende medewerkers?

Start vitaliteitsprogramma 'Op Eigen Kracht'

De start van het programma 'Op Eigen Kracht', begint met een uitnodiging van RSD de Liemers aan haar cliënten. Bedoeld om hen te informeren over de inhoud en enthousiast te maken om deel te nemen. In beginsel bestemd voor cliënten met een bijstandsuitkering op participatietrede 2-3 en die een jaar of langer begeleiding nodig hebben om opnieuw deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Workshops

We zijn uiteindelijk van start gegaan met veertien mensen. Het programma ‘Op Eigen Kracht’ bestaat uit 15 workshops waarin de volgende thema’s werden behandeld:

  • Leefstijl en dagritme
  • Voeding
  • Stresshantering
  • Uitkomen met inkomen
  • Talenten en kwaliteiten
  • Zelfonderzoek, teleurstellingen, successen en geleerde lessen
  • Persoonlijke warden en rollen
  • De cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid
  • Het maken van een persoonlijk toekomstplan
 
Doelstelling programma

Doelstelling van het programma is om de deelnemers opnieuw te laten ontdekken waar hun eigen kracht zit en hoe men hier opnieuw van kan leren gebruik te maken. Na elke workshop is er een beweegactiviteit aangezien wetenschappelijk is aangetoond dat een beter fysiek gestel leidt tot positiever denken en doen.  Het resultaat van het programma is dat iedere deelnemer vanuit eigen kracht een concreet toekomstplan heeft opgesteld. Na afronding van het programma worden de deelnemers begeleid in het uitvoeren van het plan.

Resultaat

Gedurende het programma zijn er drie deelnemers uitgevallen wegens persoonlijke problematiek, twee hebben nog geen werk. Vijf deelnemers hebben een betaalde baan gevonden (drie gedurende het programma, twee deelnemers kort erna). Vier deelnemers zijn actief met vrijwilligerswerk.

Samenwerking

De Vitaliteitstraining 'Op Eigen Kracht' is succesvol tot stand gekomen in samenwerking met Marieke Bach, Bach Vitaliteitscoaching, Ronald Verhaaf, Verhaaf Consultancy, Anky van Alst, werkzaam bij RijnIJssel en Amanda Bruns, RSD de Liemers.

           

Naar het overzicht

aanmelden blog

Er zijn nog geen berichten.

Er zijn nog geen berichten.