Procesbegeleiding

Een procesbegeleider heeft een belangrijke rol bij het begeleiden van groepen en wordt vaak gevraagd voor het begeleiden van bijeenkomsten. Bijvoorbeeld: managementteams, projectteams, bestuur en politieke fracties Samen met de opdrachtgever wordt vooraf gekeken welk gewenst resultaat nodig is, zorgt er voor dat alle punten aan bod komen en stuurt bij waar nodig. Een procesbegeleider wordt veelal gevraagd bij transitie- of ontwikkelprocessen, bewaakt het proces en heeft inlevings- en verbindend vermogen en een goede blik op mensen en onderlinge relaties. De kunst van een procesbegeleider is door met behulp van dialoog open vragen te stellen en betrokkenen zelf met de antwoorden te laten komen.

De bindende en scheppende kracht achter een proces van transitie is de procesbegeleider. De procesbegeleider moet het spel, het veldwerk en de verbinding overzien en samenvoegen om aan de transformatie vorm te geven. Elk van die elementen geeft aan de procesbegeleider vrijwel onbegrensde kansen om zijn creativiteit en zijn talenten uit te buiten en het effect te bereiken dat hij wenst.

Als procesbegeleider kan Verhaaf Consultancy voor jouw organisatie het volgende bereiken:

  • Beter samenwerken, gericht op meer efficiënte werkprocessen en teamontwikkeling (LEAN-management);
  • Samen innoveren, gericht op meer effectieve producten en diensten (Teamperformance, Nieuwe Business Modellen);
  • Samen duurzaam innoveren, gericht op een betere maatschappij (MVO);
  • Samen werken, Samen leven. Gericht op het verbinden van de systeemwereld en leefwereld. Overheidsparticipatie versus Burgerparticipatie.

Samen zijn is een vooruitgang