Procesoptimalisatie

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen kent vele afhankelijkheden. Door goed inzicht te hebben in deze  afhankelijkheden en hun onderlinge samenhang kan het verschil gemaakt worden tussen succesvolle procesoptimalisaties of achterblijven met frustratie, ontevreden klanten of desinvesteringen. Bij het bepalen van de procesverbeteringsstrategie dient zowel gekeken te worden naar de volwassenheid van de organisatie zelf als mede naar de volwassenheid van de processen.Zo onderscheiden we de pioniersfase, waarin de werkzaamheden veelal ad-hoc en ongestructureerd worden uitgevoerd. Lokale standaardisatiefase waarin processen zijn beschreven en herhaling mogelijk is zonder bedrijfsbrede standaarden. Integrale standaardisatie, waarbij ketenbesturing mogelijk is en dat prestatieindicatoren helder zijn.

Als procesoptimalisator kan Verhaaf Consultancy voor jouw organisatie:

  • De organisatie begeleiden naar de volgende fase;
  • Een continu-verbeterprogramma ontwikkelen;
  • Het innovatieproces stroomlijnen.

Samen werken is een succes