Duurzame Team Ontwikkeling

"Wanneer je jezelf naar een volgend niveau ontwikkeld, groeit je team mee. Wanneer je team groeit en uitbreidt, waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen voor de gehele organisatie, transformeert deze. Het proces is automatisch en natuurlijk- en het begint bij jou!

Wat zou het toch mooi zijn als een groep mensen die samenwerkt aan dezelfde opdracht dat doet vanuit dezelfde doelstelling, bezieling en drijfveren. 

We weten echter ook dat niet ieder team zo optimaal te werk gaat. Dat samenwerken geen energie oplevert maar juist energie kost. Dat er belemerende factoren zijn die het team verhinderen het beste uit zich zelf te halen.

 • Denk je dat er meer uit het team kan worden gehaald?
 • Dat talent beter kan worden benut en de samenwerking daarmee wordt bevordert?
 • Dat je klaar bent met onderlinge spanningen, misverstanden en conflicten?
 • Dat de resultaten van het team kunnen worden verbeterd?

Dan is dit teamtraining- en coaching programma uitermate geschikt om jouw team een boost te geven en de resultaten te bereiken die je wilt.

Resultaat training

Er ontstaat een gevoel van begrip voor elkaar. Er is een eenduidige richting en er is een plan dat richting geeft en helderheid schept. Er worden keuzes gemaakt en er is een constructieve dialoog in het team. Er ontstaat een omgeving waar men elkaar mag aanspreken op voortgang, resultaat en verantwoordelijkheid. Zaken worden proactief opgepakt en resultaten zijn in lijn met verwachtingen. Vaak worden zelfs verwachtingen overtroffen. 

Het teamtraining en coaching programma werkt effectief op alle niveaus binnen een organisatie, van managementteam tot afdelingspersoneel. Het proces verandert niet, de personen of teams die deelnemen passen het workshopproces automatisch aan op hun organisatie, cultuur, initiatieven, uitdagingen.

Teamfrustraties

Teamfrustraties Groot

 

Tijdens de Teamtraining richten we ons op:

 • Creëren van helderheid en focus om successen te behalen
 • De 10 focus vragen die worden doorlopen
 • Terugkijken en erkennen wat er vorig jaar is gebeurd
 • Zinvolle lessen hieruit definiëren
 • Een nieuwe mindset creëren die gericht is op succes
 • Teamwaarden, rollen en focus
 • Een Teamplan met de top 10 doelen voor het komend jaar overeenkomen
 • Afspreken hoe het team de doelen gaat realiseren

 

Teamflow

Je gaat meer plezier beleven aan je rol als (team)manager. Met als resultaat: Succesvolle en zelf organiserende teams, toename productiviteit, meer grip op processen, talent wordt beter benut, vergroot de teamgeest en samenwerking.

Maatwerk

Veelal gaat het om maatwerk. Dus laten we eerst maar eens met elkaar in gesprek gaan en te bespreken wat je wil bereiken. Op basis van je vraag bepalen we de doelstellingen en kijken wat er voor nodig is om dit succesvol te gaan behalen.

Meer weten

Mail: info@verhaafconsulancy.nl

Mobiel: 06-83166796