Kennisdeelbijeenkomst Schulden, Armoede en jongeren

Uitnodiging

 

Het Expertisecentrum De Lerende Samenleving organiseert een kennisdeelbijeenkomst met het thema ‘schulden, armoede en jongeren’. 

Door Jan Hof: Kwartiermaker Work4life nieuwkomers bij Shared Value Centre

7 juni 2017, aanvang 9.30, locatie 'De Boecop', Diepesteeg 1, De Steeg (bij Rheden).

In het kort

Dit succesverhaal draait om een traineeship waarmee jongeren duurzaam uit de schulden geholpen worden, en perspectief op een droombaan en zelfstandigheid in werk en inkomen biedt.

Dit traineeship is ontwikkeld in partnerschap met gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Robert Peters (teamleider schuldhulpverlening Oss) en Rico van Breda (rapper) delen hun ervaring rondom het traineeship van Rico. Rico had problemen en ook schulden, maar heeft nu nieuw perspectief, doordat hij zijn talent en passie (jongeren bereiken met muziek) kan leven. Op organisatieniveau wisten we met deze werkwijze een duurzame besparing van € 37.000 per jaar te realiseren.

Deze werkwijze is op tal van plaatsen in de maatschappij toe te passen. Daarom bieden we je graag de inspiratie van het verhaal van Rico én ook direct een praktische werkvorm aan om je eigen casus vorm te geven.

Alles op een rijtje

  • 7 juni, van 9.30 tot 12.30
  • lunch na afloop
  • Kosten: € 50,00 per persoon
  • Locatie: De Boecop, Diepesteeg 1, De Steeg(gemeente Rheden)
  • aanmelden@delerendesamenleving.nl o.v.v. Kennisdeelbijeenkomst 7 juni

Schrijf je snel in!

Verhalen als die van Rico

Een groeiende groep mensen zijn langer werkloos en doen niet meer mee in de samenleving. Meervoudige, complexe en hardnekkige problematiek ligt op de loer. Dat vraagt om een doorbraak. 

Stel je eens voor dat mensen meedoen en in staat worden gesteld vanuit hun talent en passie bijdrage te leveren via betaald werk aan onze samenleving. Dat de oplossingen voor gemeenten budgetneutraal zijn. Dat organisatie- en vakmanschapsontwikkeling hier integraal onderdeel van zijn en het maatschappelijk rendement vele malen groter dan nu. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch hebben wij laten zien dat het kan.

Hoe hebben we de oplossing voor Rico vormgegeven?

"Van een leven van zwerven op straat tot een traineeship van twee jaar bij de gemeente Oss. Zo kan het gaan. Speciaal voor de bewustwordingscampagne Samen Slimmer met Geld heb ik de track 'Leef bewust' geschreven, om jongeren stil te laten staan bij hoe snel het fout kan gaan, maar ook om ze te laten zien dat je je problemen niet alleen hoeft op te lossen."

Dit schrijft Rico bij de clip die wij samen met hem hebben gemaakt. Het LONT-traineeship hebben we samen met Rico ontwikkeld om met zijn eigen netwerk, de gemeente Oss, werkgevers en andere maatschappelijke organisaties een innovatieve oplossing te vinden.

Rico lost nu onder begeleiding zijn problemen op en werkt aan een duurzaam perspectief: zijn eigen bedrijfje waar hij via rap jongeren bereikt en op 'het rechte pad' houdt. Het eigen netwerk en (zorg)professionals werken vanuit één proces en de werkgevers ondersteunen in het ontwikkelen van Rico's potentieel.

De kosten zijn op jaarbasis 37.000 euro goedkoper dan reguliere werkwijze. Het maatschappelijk rendement levert zelfs nog meer op.

Werkende principes

  • Wat zorgt er voor dat dit proces werkt? De werkende principes, of de universele lessen, die wij uit dit traject getrokken hebben zijn:Werken vanuit gezamenlijk perspectief, partnerschap en persoonlijke betekenisgeven
  • Herallocatie middelen en voorfinanciering
  • Gezamenlijk en kortcyclisch ervaringsleren

Over Expertisecentrum De Lerende Samenleving

Het expertisecentrum De Lerende Samenleving biedt arrangementen voor maatschappelijke transformatie. Deze arrangementen zijn gericht op potentieel- en perspectiefgedreven werken en maatschappelijke waardecreatie. We maken daarbij gebruik van onze broedplaatsmethodiek die een integrale ondersteuning biedt bestaande uit procesbegeleiding, procesregie, transformatiefilms en stuurinformatie samenlevingsgericht werken.

De Lerende Samenleving ondersteunt vooral gemeenten in het ontwikkelen van nieuwe rollen en organiseerprincipes waarmee ze in staat worden gesteld de kloof tussen leef- en systeemwereld te overbruggen

Naar het overzicht

aanmelden blog

Er zijn nog geen berichten.

Er zijn nog geen berichten.