Referenties

 • BEVLOGEN EN BEHULPZAAM

  Via een vriend werd ik in contact gebracht met Team3.0, waar ik de training 'Aan in je baan' heb gevolgd. Ronald maakt deel uit van het trainersteam van Team 3.0. Ronald is een bevlogen en behulpzame trainer, die altijd voor je klaarstaat. 
  'Aan in je baan' heeft me focus gegeven op mijn volgende stap. Ik heb door de training de stap naar zelfstandig ondernemerschap durven zetten. Ik kan iedereen die met vraagstukken over werk en loopbaan Ronald als trainer aanbevelen.

  Erwin van den Berg, ReasEuro

 • HELDERE MIND

  Ronald heeft een heldere mind voor mensen en processen. Zijn kracht is dat hij vanuit logica en gevoel werkt, waardoor wij als team geen belangrijke dingen overslaan. 
  Hij attendeert je op mensen en zaken die belangrijk zijn en - om welke reden dan ook - dreigen onder te sneeuwen. Ronald kan zowel leiding geven als co-creëren, een flexibele professional, gerijpt door een brede werkervaring. 
  By the way, je kunt ook erg met hem lachen!

  Hans Velders, Embodiment en Alignment, Somatic Experiencing

 • FANTASTISCHE TRAINER

  De training die Ronald bij TEAM3.0 mede heeft opgezet is een bijzonder mooie kans voor je persoonlijke ontwikkeling, die je met beide handen aan moet grijpen. Het geeft inzicht in wie je bent en je natuurlijke talenten. 
  Ronald is hierbij een fantastische trainer die zelf ook het goede voorbeeld geeft hoe mensen met elkaar kunnen omgaan en hoe je optimaal kunt samenwerken. Er gaat zoveel positieve energie vanuit dat het je een veilige basis geeft om écht met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan.

  Laurette Bulkens, Hoom

 • EEN BETER TEAM

  Als D66 Zeist hadden we een roerige periode achter de rug: een sterk gegroeide fractie met heel weinig ervaring in het raadswerk. Ronald heeft ons uitstekend geholpen om een beter team te worden en gezamenlijke keuzes te maken met betrekking tot onze koers. 
  Het waren twee zeer prettige sessies met veel ruimte voor onze eigen inbreng. Het was in feite ons proces, ondersteund met theorie en tips van Ronald. 
  Wij bevelen hem van harte aan

  Ingrid Wong, D66 Zeist

 • NO-NONSENSE, PRAGMATISCH

  Ronald ken ik als een geïnspireerde en zeer toegankelijke consultant, die opkomt voor zijn klant. 
  Buiten zijn brede kennis op het gebied van ECM & procesveranderingen, is hij in staat de juiste vragen te stellen aan alle projectbetrokkenen. Het stellen van kritische vragen c.q. opmerkingen hierbij, gaat hij niet uit de weg. 
  Het geheel bundelt Ronald in een no-nonsens en pragmatische aanpak, om zodoende helder en zonder omwegen de beoogde doelstellingen te halen.

  Richard Zeevat, Acanthis

 • BETROKKEN

  Ronald heeft bij ons gewerkt aan de invoering van een nieuw werkproces WMO. Zijn werkwijze is vragend en gestructureerd. 
  Dat gebeurt op een plezierige en betrokken wijze, waardoor hij de medewerkers en management mee neemt in de ontwikkeling van het vernieuwde werkproces. 
  Door het stellen van vragen stimuleert hij de medewerkers om hun eigen denkkracht en inzichten in te brengen, waardoor ze zelf het proces nader vorm leren te geven.

  Constance Boogers, Gemeente Nijmegen

 • RUST IN DE STORM

  Met een organisatie die volop in ontwikkeling is, met mensen die onzeker zijn over hun loopbaan en soms onzeker over zichzelf is Ronald een rustpunt binnen de storm die woedt.
  Hij legt met gemak verbanden tussen processen en mensen. Hij weet precies het pijnpunt aan te wijzen en heeft daarbij de kennis en ervaring hoe deze obstakels op een goede manier uit de weg geruimd kunnen worden.
  Dit doet hij op een manier die vertrouwen geeft en waarbij je je gesteund voelt om zelf je eigen weg en oplossing te kiezen en er 100% voor te gaan.

 • CHARMANTE VERBINDER

  Ik werk sinds ruim een jaar met Ronald samen en heb hem leren kennen als een toegewijd bestuurder die enthousiasme weet over te brengen en anderen weet te motiveren. 
  Op charmante wijze verbindt hij mensen en organisaties met elkaar en met hetzelfde gemak draagt Ronald constructief bij aan het formeren van teams, aan startups en teamontwikkeling. 
  Binnen het trainersteam van Team3.0 vervult hij een onmisbare rol als proces- en structuurdenker.

  Alice Pereboom, van Meer Bewust

 • ZIEN VAN VERBETERPUNTEN

  Ronald heeft veel kennis van de overheid én hoe deze te verbeteren! Zijn onmiskenbare bijdrage ligt in het zien van verbeterpunten binnen processen en het samenwerken met mensen. Ronald blijft daarbij bescheiden, een mooie basis voor ieder team.

  Marjolein Hins, Q-Search

 • GEDREVEN INSPIRATOR

  Ik zie Ronald als een gedreven man met veel kennis op zijn vakgebied facility en zijn advocaat van de duivel approach. 
  Zijn manier van coachen en inspireren heeft mij er toe gezet om hem een van mijn bedrijfsadviseurs te maken en mij te ondersteunen en te begeleiden in mijn plan van aanpak voor de komende jaren.

  Sebastiaan Bams, Service Royal

 • SOCIALE INNOVATIE

  Ronald heb ik een paar keer ingehuurd voor een opdracht op het gebied van Sociale Innovatie. 
  Kernwoorden die m.i. bij Ronald passen: analytisch sterk, kritisch, faciliteren, verbindingen leggen, doorzetter.

  Hans van Beek, Provincie Gelderland

 • OOG VOOR DETAILS

  Ik heb ruim 1,5 jaar met Ronald nauw samengewerkt, in deze tijd heb ik hem leren kennen als een positieve en constructieve gespreks-/sparringspartner. Ronald is een man van procedures met een scherp oog voor details.

  Paul Peterson, Legalines