B-all

VerhaafConsultancy is partner van B-ALL en ondersteunt deze organisatie met zijn kennis van procesoptimalisatie binnen de overheid en zijn talent in het samenbrengen van mensen en systemen. De gevarieerde kennis van B-ALL in het werkveld sociaal domein heeft hen er toe gezet software te ontwikkelen waarmee processen binnen het sociaal domein beter kunnen worden gestroomlijnd, waarbij er niet alleen aandacht is voor procesoptimalisatie maar vooral ook voor het aanhaken van de menselijke factor in deze processen. De software met de werktitel LESS is programma die zowel de coach als de organisatie grip geeft op het begeleiden van mensen en professionals binnen het sociaal domein.

Wil je meer weten over B-ALL? Bezoek dan de website.

LESS IS MORE

LESS is een bijzonder cliënt volg systeem welke de coach niet alleen in staat stelt om cliënten optimaal te begeleiden maar waarin cliënten ook geheel zelfstandig hun ontikkeling kunnen mee helpen plannen en volgen. Daarmee helpt de zelfredzaamheid te bevorderen. Ook is het een krachtig regiesysteem dat planning en sturiing mogelijk maakt binnen de planning & control cyclus van organisaties. Deze software levert namelijk direct management informatie aan College en Raad voor het sturingsproces waardoor zij tijdig en correct worden geïnformeerd.

 

 
B-ALL wil de lokale markt ondersteunen in het anders denken, kijken en handelen met betrekking tot mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. B-ALL biedt gemeenten en bedrijven diensten aan die de participatie van burgers aan de lokale arbeidsmarkt bevorderd in zowel loonvormend als vrijwilligerswerk. Tevens wil B-ALL de burgers binnen de “vergeten groep” de tools bieden om zelf de regie te pakken waar het hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt betreft.

 Logo B-ALL