Shared Value Center

Ik ben nauw betrokken bij het Shared Value Center als meedenker, verbinder en procesbegeleider.
We hebben de gedeelde ervaring dat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken alleen kan als we de drijfveren, passies en talenten van mensen weer centraal stellen.

Door mensen vanuit vanuit de organisaties waar ze werken (werkgemeenschappen ) en/of de lokale context waarin ze leven (leefgemeenschap) uit te nodigen, het vertrouwen te geven, te legitimeren, de randvoorwaarden te creëren om zelf initiatieven te ontplooien die zowel aansluiten op eigen drijfveren en talenten als voor de samenleving van betekenis zijn. En de leef- en werkgemeenschappen die dan ontstaan op maat te ondersteunen, zodat ze organisch kunnen groeien en verduurzamen en bij kunnen dragen aan een compassievolle samenleving met welzijn voor iedereen en een samenleving waarin iedereen meedoet.

Wil je meer weten over het Shared Value Center? Lees dan hier verder.

SVC logo

MENSEN WEER CENTRAAL

Het Shared Value Centre streeft naar een compassievolle samenleving waarin mensen met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van welzijn voor iedereen en voor een prettige en veilige leefomgeving. Gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisorganisaties faciliteren hierbij door op het juiste moment, de juiste kennis en kunde toe te voegen. Zo ontstaan er  bloeiende en energieke leef- en werkgemeenschappen.