Communicatie: Herkennen van belemmerende onderstromen

Soms zegt een klant niet wat hij voelt of denkt en doet hij niet wat hij zegt. Op zo’n moment lijkt het klantcontact gefrustreerd zonder dat er een concreet probleem aanwijsbaar is; een soort onwenselijke onderstroom onder de communicatie. Omdat de klant zich meestal niet bewust is van zijn aandeel in de situatie kan hij er niet effectief op aangesproken worden. Iedere poging dat wel te doen kan tot onplezierige en soms zelfs heftige situaties leiden.

Als professional kun je een dergelijke impasse soepel en tijdig doorbreken. Daarvoor is het nodig de aanwezigheid en de aard van de onderstroom te (h)erkennen, op basis waarvan de juiste aanpak gekozen kan worden, terug richting effectieve communicatie.

In deze training maak je kennis met de herkomst van onderstromen, leer je herkennen hoe ze zich manifesteren en krijg je praktische handreikingen hoe ermee om te gaan. Theorie en praktische oefening gaan hand in hand zodat je ervaart hoe nieuwe inzichten toegepast kunnen worden. Er is ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

De theorie in de training wordt laagdrempelig gepresenteerd. Als geheugensteuntje wordt een begrippenkaart aangereikt.

Leerdoelen

Na de training weet je meer over:

  • De onderlinge relatie tussen intrinsieke motivatie, grondhouding en onderstromen;
  • De verschillende manieren waarop onderstromen zich bij klanten kunnen manifesteren;
  • Hoe onderstromen de interactie tussen klantmanager en klant beïnvloeden.

 

Na de training kun je:

  • Verschillende vormen van onderstromen bij klanten herkennen;
  • De effecten van onderstromen op jou als klantmanager benoemen;
  • Interventies bedenken waarmee je impasses doorbreekt die door belemmerende onderstromen ontstaan.

 

Grotere effectiviteit?

Voor meer effectiviteit kan bij Verhaaf Consultancy een stevig verdiepingstraject over onderstromen gevolgd worden. Dit traject beslaat meerdere bijeenkomsten over een nader te bepalen periode. Het bestaat deels uit individuele coaching en deels uit groepstraining. Binnen het programma valt: Meer theoretische kennis over de wetenschappelijk onderbouwde theorie waarop de onderstromentraining gebaseerd is (groep, 60 minuten), het maken van een persoonlijk onderstromen-profiel (online onderzoek: 20 minuten + twee toelichtende gesprekken: 60 minuten), observatie van een gesprek met een cliënt (45 minuten), persoonlijke feedback van de observaties (30) minuten, korte samenvatting van de feedback per mail, herhaling theorie / aansluiting op communicatietechnieken / uitwisseling van ervaringen (groep, 120 minuten). Meer informatie op aanvraag.

Inschrijven

 

Programma

Ochtend:

Samenhang tussen intrinsieke motivatie, grondhouding en onderstromen

Middag:

Onbewuste reflexen van jezelf en van de klant.

Soort opleiding

Groepstraining

Soort inschrijving

In company,

Vaardigheden

  • Coachen (Vakbekwaam)
  • Inlevingsvermogen (Vakbekwaam)
  • Communiceren (Vakbekwaam)

 

Kennis

Individuele en groepsdynamische processen (Vakbekwaam)

Inschrijven

 

Incompany

Deze training wordt in company* aangeboden. De trainers stellen in overleg met de gemeente de datum van de trainingsdag vast. Het aantal deelnemers per training is minimaal 8 en maximaal 15. Er wordt een vaste prijs per deelnemer in rekening gebracht. De gemeente zorgt voor locatie en verdere benodigde faciliteiten.

Neem voor meer informatie contact op met Verhaaf Consultancy of vul het formulier in. Dan wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen door Ronald Verhaaf.

* = De gemeente in kwestie kan in plaats van de eigen gebouwen hiervoor ook een externe locatie beschikbaar stellen (huur, afspraken en organisatie voor rekening van de gemeente c.q. opdrachtgever).

Is de incompany-training geen optie voor je organisatie of leert de klantmanager graag van vakgenoten uit andere gemeenten, dan kan dezelfde training (mits voldoende deelname) ook bij Verhaaf Consultancy worden gevolgd. Mail naar info@verhaafconsultancy.nl om je belangstelling kenbaar te maken en om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Voorbereiding en downloads

In deze training gaan theorie en het aan de hand hiervan oefenen gelijk op. De voorbereiding bestaat uit het doornemen van een digitale hand-out:

Omgaan met onderstromen in communicatie (PDF).

Trainers

Alice Pereboom

Alice Pereboom is zelfstandig trainer en coach. Ze is gespecialiseerd in het thema Intrinsieke Diversiteit: waarom mensen in vergelijkbare situaties en omstandigheden wezenlijk verschillend reageren, met andere resultaten tot gevolg. Ze coachte en trainde honderden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, of anderszins zoekend, en ook professionals die met deze groepen werken. Sinds haar CVI™-certificering in 2012 is ze uitgegroeid tot een van de meest ervaren coaches op het gebied van dit online drijfverenonderzoek. Ze is tevens opgeleid tot Appreciative Inquiry Practitioner. De afgelopen jaren heeft Alice haar expertise ingezet voor diverse trainingen waar ook Ronald Verhaaf bij betrokken was.

Ronald Verhaaf

Ronald Verhaaf is gecertificeerd voor diverse trainings- en coaching programma’s, zoals het in Nederland al Ronaldmeer dan 25 jaar succesvolle Best Year Yet, het Business Model Canvas, Business Model You, Waarde Propositie Ontwerp en NLP. Onder de naam Verhaaf Consultancy werkt Ronald als zelfstandig consultant veelal binnen het sociaal domein, met name daar waar dienstverlening en resultaatgerichtheid elkaar raken. Het integreren van multidisciplinaire teams en sustainable team performance vormen zijn specialisme, waarin zijn eerdere werkervaring bij overheid, gemeenten en bedrijfsleven goed van pas komt. Sinds 2018 is Verhaaf Consultancy aangesloten bij Flex Advieshuis bv.

Inschrijven

Praktische informatie

Opleider:

Verhaaf Consultancy

Contactpersoon:

Ronald Verhaaf

E-mailadres:

info@verhaafconsultancy.nl

Telefoonnummer:

06-83166796

Doelgroep:

Klantmanager inkomen

Klantmanager werk

Klantmanager participatie

Generalist werk en inkomen

Generalist sociaal domein

Professional Socaal Domein

Data:

In overleg

Locatie:

In overleg

Tijdsinvestering:

Twee dagdelen

Kosten:

€ 475,- per deelnemer

Inschrijven:

Hier

 

Wat vinden eerdere deelnemers van trainingen door Alice Pereboom en Ronald Verhaaf:

Elize:

Het programma was divers, toegankelijk en bood alle ruimte voor eigen inbreng. De thematiek vraagt niet alleen om een respectvolle benadering van deelnemers en een veilige setting maar ook om verdiepende inzichten en kennis. Ik ben een stuk wijzer geworden over mezelf en een training van hen is een absolute aanrader!"